Štampa

Toplomeri

Boso-Therm Medical

  • Infracrveni digitalni termometer za merenje temperature u uhu
  • Beskontaktno merenje temperature hrane za bebe u flašici i vode za kupanje
  • Beskontaktno merenje temperature u 1 sekundi
  • Alarm za povišenu temperaturu
  • Memorija poslednjeg merenja
  • Zvučni signal za početak i kraj merenja
  • 20 higijenskih navlaka za probu
  • Garancija 2 godine