Šta kažete, imam šećer ?!?

on petak, 27 april 2012.

Zdravlju u susret 26.04.12 Bečej

Šta kažete, imam šećer ?!?

Akcija merenja šećera u krvi i krvnog prtiska na Trgu Oslobođenja u Bečeju pod sloganom „Zdravlju u susret“ se odigrala 26.04.2012. godine, od 8 h do 16h. Organizaciju ovog masovnog merenja predvodili su naši dugogodišnji partneri i prijatelji iz Udruženja dijabetičara Bečej, na čelu sa predsednikom g. Radetom Ivanovićem.

 

Na merenju je bio odziv preko 700 građana, od kojih je kod 40 utvrđen povišen nalaz šećera u krvi, dok je povišen krvni pritisak utvrđen kod 38 građana. U Opštini Bečej prema poslednjim statistikama ima oko 3.600 dijabetičara, a stručnjaci procenjuju da ih ima duplo više.

 

Poznata je veza između povišenog šećera i promena na krvnim sudovima, a da li znate za vezu između povišenog šećera i ostalih komplikacija? Samo neke ćemo pomenuti: povišen krvni pritisak, izliv krvi u mozak, dijabetičko slepilo, dijabetički bubreg, dijabetičko stopalo, dijabetička polineuropatija i dr.

Dakle, „Primum non nocere“ ili što bi naš narod rekao: „Bolje sprečiti nego lečiti“. Dijabetes često dolazi kao tihi ubica, a procena je da će do 2020. godine dijabetes u svetu imati pola milijarde ljudi. S’ toga je samokontrola šećera u krvi i krvnog pritiska najmanje što možemo preduzeti za svoje zdravlje. Učinite i vi korak zdravlju u susret!