Saradnja sa Sindikatima, Republičkim PIO i fondom za zdravstveno osiguranje

on ponedeljak, 20 maj 2013. Posted in Novosti

Saradnja sa Sindikatima, Republičkim PIO i fondom za zdravstveno osiguranje

1. Zahvaljujući saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, omogućujemo penzionerima kupovinu proizvoda iz našeg prodajnog asortimana na rate.

2. Od 01.10.2012. godine primamo recepte Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za nabavku grudnih proteza.

3. Potpisivanjem ugovora sa sindikalnim organizacijama omogućili smo zaposlenima kupovinu proizvoda iz našeg proizvodnog asortimana na rate. Potpisali smo ugovore sa:

- Sindikalnom organizacijom radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom “Pošta Srbija” Novi Sad

- SOSS Erste Bank ad Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom “Centrala “ DDOR Novi Sad

- Jedinstvenim sindikatom Telekoma Srbija SO Novi Sad

-  Samostalnim sindikatom “Radosno detinjstvo” Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom gradske uprave Novi Sad

- Sindikatom JP “Informatika” Novi Sad

 

-Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije Osnovna organizacija Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (SMSTS OO IKVBV)

 

-Sindikat JKP “Čistoća”

 

-S.O. “Insitut za zaštitu na radu

 

-O.O. Sindikat JKP “Novosadska toplana”

 

-SO “Elektrovojvodina” Novi Sad - uprava

 

-S.O. Insitut za onkologiju Vojvodine

 

-Sindikat JKP “Gradsko zelenilo”

 

-Medicinska škola “7.April”

 

-S.O. “Gas” JP “Srbijagas”

 

-S.O. Privredne komore Vojvodine

 

- Nezavisni sindikat JKP Tržnica

 

- Gimnazija "Laza Kostić"

 

- SO Prekršajnog suda

 

- Poreska uprava Novi Sad

 

- SO OŠ "Žarko Zrenjanin"

 

- Sindikat JKP "Put"

 

- Sindikat zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti JKP "Parking servis"

 

- Sindikat zaposlenih JPSPC Vojvodina

 

- Sindikat Filozofskog fakulteta

 

- Sindikat zaposlenih na PMF

 

- SO Poljoprovredni fakultet Novi Sad

 

- Novi Sad - Gas

 

- SZ - JP Poslovni prostor Novi Sad

 

- SO VIšeg prekršajnog suda Novi Sad

 

- SO NIS Stručne službe

 

- SPRV OŠ "Kosta Trifković"

 

- Sindikat OŠ "Petefi Šandor"

 

- SO Osnovnog suda Novi Sad

 

- OS JVP "Vode Vojvodine"

 

- SO DZ Novi Sad

 

- Sindikat Novosadski sajam Novi Sad

 

- SO Direkcije RF PIO

 

- SO Biblioteke Matice Srpske Novi Sad

 

 

Istovremeno obaveštavamo sva zainteresovana preduzeća koji žele da omoguće svojim zaposlenima kupovinu  na rate kvalitetnih proizvoda iz našeg prodajnog asortimana, da nas mogu kontaktirati i vrlo brzo ćemo realizovati poslovnu saradnju na obostrano zadovoljstvo.