Saradnja sa Sindikatima, Republičkim PIO i fondom za zdravstveno osiguranje

on ponedeljak, 20 maj 2013. Posted in Novosti

Saradnja sa Sindikatima, Republičkim PIO i fondom za zdravstveno osiguranje

1. Zahvaljujući saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, omogućujemo penzionerima kupovinu proizvoda iz našeg prodajnog asortimana na rate.

2. U našim maloprodajama primamo naloge Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za nabavku grudnjaka, grudnih proteza i medicinskih perika.

3. Potpisivanjem ugovora sa sindikalnim organizacijama omogućili smo zaposlenima kupovinu proizvoda iz našeg prodajnog asortimana na rate. Potpisali smo ugovore sa:

- Sindikalnom organizacijom radnika pokrajinskih organa uprave i službi Autonomne Pokrajine Vojvodine Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom “Pošta Srbija” Novi Sad

- SOSS Erste Bank ad Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom “Centrala “ DDOR Novi Sad

- Jedinstvenim sindikatom Telekoma Srbija SO Novi Sad

-  Samostalnim sindikatom “Radosno detinjstvo” Novi Sad

- Sindikalnom organizacijom gradske uprave Novi Sad

- Sindikatom JP “Informatika” Novi Sad

-Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije Osnovna organizacija Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (SMSTS OO IKVBV)

-Sindikat JKP “Čistoća”

-S.O. “Insitut za zaštitu na radu

-O.O. Sindikat JKP “Novosadska toplana”

-SO “Elektrovojvodina” Novi Sad - uprava

-S.O. Insitut za onkologiju Vojvodine

-Sindikat JKP “Gradsko zelenilo”

-Medicinska škola “7.April”

-S.O. “Gas” JP “Srbijagas”

-S.O. Privredne komore Vojvodine

- Nezavisni sindikat JKP Tržnica

- Gimnazija "Laza Kostić"

- SO Prekršajnog suda

- Poreska uprava Novi Sad

- SO OŠ "Žarko Zrenjanin"

- Sindikat JKP "Put"

- Sindikat zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti JKP "Parking servis"

- Sindikat zaposlenih JPSPC Vojvodina

- Sindikat Filozofskog fakulteta

- Sindikat zaposlenih na PMF

- SO Poljoprovredni fakultet Novi Sad

- Novi Sad - Gas

- SZ - JP Poslovni prostor Novi Sad

- SO VIšeg prekršajnog suda Novi Sad

- SO NIS Stručne službe

- SPRV OŠ "Kosta Trifković"

- Sindikat OŠ "Petefi Šandor"

- SO Osnovnog suda Novi Sad

- OS JVP "Vode Vojvodine"

- SO DZ Novi Sad

- Sindikat Novosadski sajam Novi Sad

- SO Direkcije RF PIO

- SO Biblioteke Matice Srpske Novi Sad

 

Istovremeno obaveštavamo sva zainteresovana preduzeća koji žele da omoguće svojim zaposlenima kupovinu  na rate kvalitetnih proizvoda iz našeg prodajnog asortimana, da nas mogu kontaktirati i vrlo brzo ćemo realizovati poslovnu saradnju na obostrano zadovoljstvo.