Koliko smo slatki a ne znamo ?!

on sreda, 03 jul 2013. Posted in Saveti

Primum non nocere - Bolje sprečiti nego lečiti

Koliko smo slatki a ne znamo ?!

Akcija merenja šećera u krvi i krvnog prtiska na Trgu Oslobođenja u Bečeju pod sloganom „Zdravlju u susret“ se odigrala 25.04.2013. godine, od 8 h do 17h. Organizaciju ovog masovnog merenja predvodili su naši dugogodišnji partneri i prijatelji iz Udruženja dijabetičara Bečej, na čelu sa predsednikom g. Radetom Ivanovićem.

Na merenju je bio odziv preko 850 građana, od kojih je kod 50 utvrđen povišen nalaz šećera u krvi, dok je povišen krvni pritisak utvrđen kod 48 građana. U Opštini Bečej prema poslednjim statistikama ima oko 3.600 dijabetičara, a stručnjaci procenjuju da ih ima duplo više. 

 

Poznata je veza između povišenog šećera i promena na krvnim sudovima, a da li znate za vezu između povišenog šećera i ostalih komplikacija? Samo neke ćemo pomenuti koje se javljaju na duže staze: povišen krvni pritisak, izliv krvi u mozak, dijabetičko slepilo, dijabetički bubreg, dijabetičko stopalo, dijabetička polineuropatija i dr.

Od komplikacija koje se javljaju naglo, brzo i često bez jasnih znakova koji bi na komplikaciju ukazali  jesu: hipoglikemija, dijabetička ketoacidoza, laktatna (mlečno kiselinska) acidoza i hiperglikemijska koma. Dve najčešće su hipoglikemija i dijabetička ketoacidoza. 

Hipoglikemija se razvija sa padom šećera u krvi ispod 2,5 mmol/l . UZROCI JAVLJANJA HIPOGLIKEMIJE, tj. pada šećera u krvi jesu brojni: neadekvatna doza insulina i tableta (velike doze, namerno velike doze), greške u ishrani (izostavljanje obroka), veća fizička aktivnost, neadekvatna doza tableta, potenciranje efekata tableta uz dodatnu terapiju (daonil-glukontrol-diprian, presolol, salicilati-aspirin), zakazivanje rada bubrega, posle porodjaja, primena alkohola, lekova, itd. ZNACI VOLJNOG CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA U HIPOGLIKEMIJI SU: smetnje vida, zbunjenost, poremećaji stanja svesti, slabost, gubitak snage, vrtoglavica, smetnje govora, neprilagođeno ponašanje i glavobolja. ZNACI BEZVOLJNOG ADRENERGIČNOG NERVNOG SISTEMA U HIPOGLIKEMIJI: znojenje, drhtavica, nemir, glad, bledilo, ubrzan rad srca i lupanje.

PRVA POMOĆ U SLUČAJU HIPOGLIKEMIJE ukoliko je očuvana svest (disanje i gutanje) pacijentu bonbon, šećer, med, dekstroza, a ukoliko nije očuvana svest pružiti prvu pomoć, te ukoliko pacijent ima pored sebe injekciju  Glukagona, dati 1 mg svaka 2 sata u debelo meso (povećava koncentraciju glukoze iz depoa u jetri, ali je nedelotvoran kod oštećenja jetre) i pozvati hitnu pomoć.

Dijabetička ketoacidoza (DKA) se javlja u dijabetesu kod dece, trudnica i pacijenata na insulinskoj terapiji, ukoliko su vrednosti šećera u krvi veće od 16,7 mmol/l. UZROCI JAVLJANJA DIJABETIČKE KETOACIDOZE su: neprepoznata šećerna bolest, prekid i neadekvatno lečenje dijabetesa, povećane potrebe za insulinom (infekcije, traume, opekotine, operacije, itd. ...). ZNACI DIJABETIČKE KETOACIDOZE su: znaci visokog šećera u krvi, žeđanja, užarenosti, pada krvnog pritiska, hladne ruke i noge, ubrzano lupanje srca, muke i povraćanja, bola u stomaku i duboko disanje sa acetonskim mirisom zadaha (miris truljenja voća ili acetona za skidanje laka za nokte).

Na to ukazuje displej aparata FreeStyle Precision-a prilikom merenja šećera u krvi, na kome se pojavljuje poruka “KETONES?”. Sve što treba da uradite tom prilikom jeste da izvadite traku za šećer iz aparata i stavite traku za određivanje ketona u krvi. Iz istog ili ponovljenog uboda uzmite uzorak krvi na traku za određivanje ketona u krvi i za 10 sekundi dobićete rezultat ketonemije.

Normalne vrednosti ketonemije su do 0,6 mmol/l. Sve vrednosti veće od pomenute su povišene i savet pacijentu je da se obrati rukovodećem lekaru.

LEČENJE DIJABETIČKE KETOACIDOZE: za prvu pomoć treba proveriti da li je pacijent svestan i ukoliko jeste, a ime znake dijabetičke ketoacidoze, prvo mu treba dati čašu vode. Zatim se obratiti lekaru, koji dalje preduzima mere normalizacije šećera i kiselosti krvi, nadoknadu tečnosti i elektrolita, lečenje u zavisnosti od uzroka  ketoacidoze.

Dakle, „Primum non nocere“ ili što bi naš narod rekao: „Bolje sprečiti nego lečiti“. Dijabetes često dolazi kao tihi ubica, a procena je da će do 2020. godine dijabetes u svetu imati pola milijarde ljudi. S’ toga je samokontrola šećera u krvi i krvnog pritiska najmanje što možemo preduzeti za svoje zdravlje. Učinite i vi korak zdravlju u susret!

 

dr Srđan Tanurdžić